Lưu Anh Duy

Lưu Anh Duy

(Jay)

Tổng số km đã chạy: 227km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 64km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 64km

Huy chương Tôi an toàn 64km
Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 112.6km / 64km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 69.5km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 20km
 • Còn 20km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 20km
 • Còn 20km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 44.8km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa