Lê Thị Thanh Hoài

Lê Thị Thanh Hoài

(Thanh Hoai)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Save The Mekong 10km
Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 11.7km / 20km
  • Hoàn thành: Còn 8.3km nữa
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

  • Kết quả: 6.3km / 10km
  • Còn 3.7km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 10.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành