Lê Thị Thanh Hoài

Lê Thị Thanh Hoài

(Thanh Hoai)

Tổng số km đã chạy: 125km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Save The Mekong 10km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 31.1km / 42km
 • Hoàn thành: Còn 10.9km nữa
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 6.3km / 10km
 • Còn 3.7km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 10.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 23.4km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 5km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 81.4km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành