Lê Thị Thanh Hoài

Lê Thị Thanh Hoài

(Thanh Hoai)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 5km / 42km
 • Hoàn thành: Còn 37km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 21km nữa
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 6.3km / 10km
 • Còn 3.7km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 10.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 57.7km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 23.4km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 10km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 5km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 81.4km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 45.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 54.5km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 66.4km / 63km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 5km / 10km
 • Còn 5km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 73.1km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 60.8km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 42.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành