Trần Đình Khương

Trần Đình Khương

(Khương Trần)

Tổng số km đã chạy: 221km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km