Minh Pham

Minh Pham

(APC Myn)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km
Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 3.8km / 50km
  • Còn 46.2km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 23.6km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành