Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Anh Dũng

(Nguyễn Anh Dũng)

Tổng số km đã chạy: 105km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 50.1km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 15km / 20km
 • Còn 5km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 21.2km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 20.1km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 19.4km / 42km
 • Còn 22.6km nữa