Vũ Thành Công

Vũ Thành Công

(Puma)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Hoàn thành: Còn 21km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 0km / 20km
  • Hoàn thành: Còn 20km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 20.7km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành