Vũ Thành Công

Vũ Thành Công

(Puma)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 20.7km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 16.3km / 20km
  • Còn 3.7km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 22.6km / 42km
  • Còn 19.4km nữa