Nguyen Thanh Hai

Nguyen Thanh Hai

(Blue Sea)

Tổng số km đã chạy: 524km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Run for Pride 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 71km / 100km
  • Còn 29km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 45.2km / 100km
  • Còn 54.8km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 34.2km / 50km
  • Còn 15.8km nữa