NGUYEN HUU HOAI PHONG

NGUYEN HUU HOAI PHONG

(NGUYEN HUU HOAI PHONG)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 21.9km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 3.2km / 50km
 • Còn 46.8km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 4.2km / 50km
 • Còn 45.8km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 18.5km / 63km
 • Còn 44.5km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 40.5km / 42km
 • Còn 1.5km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 7.6km / 42km
 • Còn 34.4km nữa