Tran Van Khanh

Tran Van Khanh

(KhanhTV)

Tổng số km đã chạy: 225km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 21km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 20km
 • Hoàn thành: Còn 20km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 63.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 155.5km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 5.2km / 50km
 • Còn 44.8km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 114.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành