Sơn Vu Thanh

Sơn Vu Thanh

(Sơn Vu Thanh)

Tổng số km đã chạy: 561km

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 108.8km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 44.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 53.4km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 37.1km / 50km
 • Còn 12.9km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 58.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 38.5km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 124.2km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 61.1km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 40.7km / 100km
 • Còn 59.3km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 12.4km / 116km
 • Còn 103.6km nữa