Sơn Vu Thanh

Sơn Vu Thanh

(Sơn Vu Thanh)

Tổng số km đã chạy: 162km

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 6.2km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 35.8km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 37.1km / 50km
  • Hoàn thành: Còn 12.9km nữa
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

  • Kết quả: 108.8km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 53.4km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa