ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG

ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG

(NHUNG DO)

Tổng số km đã chạy: 262km

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km
Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km
Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 13.5km / 58km
 • Hoàn thành: Còn 44.5km nữa
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 61.8km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 65.7km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 21.3km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 20.1km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 5km
 • Còn 5km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 45km / 50km
 • Còn 5km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 10.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 5.4km / 21km
 • Còn 15.6km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 23.8km / 14km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 18.8km / 21km
 • Còn 2.2km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 23.5km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành