ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG

ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG

(NHUNG DO)

Tổng số km đã chạy: 158km

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km
Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km
Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 6.3km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 14.7km nữa
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 61.8km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 65.7km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 20.1km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 5km
 • Còn 5km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 45km / 50km
 • Còn 5km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 10.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành