ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG

ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG

(NHUNG DO)

Tổng số km đã chạy: 220km

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km
Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km
Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

  • Kết quả: 61.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 45km / 50km
  • Còn 5km nữa