Thai Van Trung Hau

Thai Van Trung Hau

(Laufen )

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

  • Kết quả: 21.5km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành