Nguyễn Trường Sơn

Nguyễn Trường Sơn

(Truong Sonn)

Tổng số km đã chạy: 652km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 64km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 64km

Huy chương Tôi an toàn 64km
Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 210.6km / 64km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 129km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 68.8km / 100km
 • Còn 31.2km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 99.4km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 11.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 59.1km / 100km
 • Còn 40.9km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 62.5km / 200km
 • Còn 137.5km nữa