Võ Minh Chánh

Võ Minh Chánh

(Sam Võ)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 100km
Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Brave Đà Nẵng 200km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 42km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 252.5km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

  • Kết quả: 135.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 79.4km / 150km
  • Còn 70.6km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 70.2km / 200km
  • Còn 129.8km nữa