Tinh Nguyen Van

Tinh Nguyen Van

(KAKA)

Tổng số km đã chạy: 636km

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 100km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 202.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 150km
 • Còn 150km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 58km / 100km
 • Còn 42km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 99.3km / 100km
 • Còn 0.7km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 219.8km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 304.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành