Bùi Quang Sơn

Bùi Quang Sơn

(Tony Bui )

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

  • Kết quả: 17.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa