Quang Hữu Minh Tâm

Quang Hữu Minh Tâm

(TamQuang)

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km
Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

  • Kết quả: 90.3km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành