Truc Nguyen

Truc Nguyen

(Trúc xinh đẹp)

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Hoàn thành: Còn 10km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 3.3km / 64km
 • Còn 60.7km nữa
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 15.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 20km
 • Còn 20km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 3km
 • Còn 3km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 200km
 • Còn 200km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 0km / 20km
 • Còn 20km nữa