Truc Nguyen

Truc Nguyen

(Trúc xinh đẹp)

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km
Huy chương Tôi an toàn 64km
Huy chương Save The Mekong 20km
Huy chương Brave Đà Nẵng 200km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 3.3km / 64km
 • Còn 60.7km nữa
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 15.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 20km
 • Còn 20km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 3km
 • Còn 3km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 200km
 • Còn 200km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa