Nguyễn Chơn Cảm

Nguyễn Chơn Cảm

(choncam)

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 10.2km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 31.8km nữa
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

  • Kết quả: 74km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành