Trương Vũ Thuật

Trương Vũ Thuật

(Thuật Trương)

Tổng số km đã chạy: 186km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km
Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 45.8km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

  • Kết quả: 42.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 50km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành