Trịnh Hoàng Anh

Trịnh Hoàng Anh

(Anh Trịnh)

Tổng số km đã chạy: 227km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 111.9km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

  • Kết quả: 43.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 50.3km / 100km
  • Còn 49.7km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 6km / 200km
  • Còn 194km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 22.2km / 50km
  • Còn 27.8km nữa