xuantuan.le

xuantuan.le

(TUANXL)

Tổng số km đã chạy: 344km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 100km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 143.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

  • Kết quả: 134.2km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 0km / 150km
  • Còn 150km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 66.9km / 100km
  • Còn 33.1km nữa