Nguyễn Thanh Nhật

Nguyễn Thanh Nhật

(Maygi)

Tổng số km đã chạy: 133km

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 35.1km / 36km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 5.2km / 42km
 • Còn 36.8km nữa
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 21.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 13.5km / 42km
 • Còn 28.5km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 12.4km / 50km
 • Còn 37.6km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 13.6km / 34km
 • Còn 20.4km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 27.2km / 42km
 • Còn 14.8km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 40.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành