Nguyễn Đông Phương Trầm

Nguyễn Đông Phương Trầm

(Tram NDP)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km
Huy chương Brave Đà Nẵng 10km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 126.7km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

  • Kết quả: 25.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa