Nghiêm Quốc Chiến

Nghiêm Quốc Chiến

(Quốc Chiến)

Tổng số km đã chạy: 130km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 130km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành