Hồ Đức Linh

Hồ Đức Linh

(Hồ Linh)

Tổng số km đã chạy: 543km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 188.6km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 62.7km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 52.1km / 100km
 • Còn 47.9km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 55.2km / 100km
 • Còn 44.8km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 106.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành