Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Hữu Cường

(Cuong Nguyen)

Tổng số km đã chạy: 117km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 64km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 64km

Huy chương Tôi an toàn 64km