Mau le Dinh

Mau le Dinh

(mauld)

Tổng số km đã chạy: 428km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km