THPTML-10A9-Nguyễn Thị Ánh

THPTML-10A9-Nguyễn Thị Ánh

(Nguyễn Ánh Apple)

Tổng số km đã chạy: 196km

Thành tích

Huy chương Ride To Inspire 50km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Ride To Inspire 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Ride to inspire

Ride to inspire

  • Kết quả: 199.4km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành