Nguyễn Duy Việt Anh

Nguyễn Duy Việt Anh

(Nguyễn Duy Việt Anh)

Thành tích

Huy chương Ride To Inspire 50km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Ride To Inspire 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Ride to inspire

Ride to inspire

  • Kết quả: 95.1km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành