Cao To

Cao To

(hdchcm)

Tổng số km đã chạy: 1238km

Thành tích

Huy chương Ride To Inspire 1000km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 1000km

Huy chương Ride To Inspire 1000km

Đã tham gia cuộc đua:

Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 217.1km / 1000km
  • Còn 782.9km nữa
Ride to inspire

Ride to inspire

  • Kết quả: 1021.1km / 1000km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành