Ngô Hoàng Khải

Ngô Hoàng Khải

(Mr K)

Tổng số km đã chạy: 129km

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Chạy để sáng tạo 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 72.8km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 72.8km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 70.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

  • Kết quả: 6.9km / 60km
  • Còn 53.1km nữa
Ride to inspire

Ride to inspire

  • Kết quả: 194.9km / 500km
  • Còn 305.1km nữa