An Hoang

An Hoang

(An Hoang)

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 50.5km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride to inspire

Ride to inspire

  • Kết quả: 888.5km / 1000km
  • Còn 111.5km nữa