Trương Hoàng Minh Tiến

Trương Hoàng Minh Tiến

(Tiến Trương)

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Chạy để sáng tạo 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Ride To Inspire 300km

Đã tham gia cuộc đua:

Xuân ấm cho em

Xuân ấm cho em

  • Kết quả: 9.5km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 32.5km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 42.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 49.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 17.5km / 42km
  • Còn 24.5km nữa
Ride to inspire

Ride to inspire

  • Kết quả: 300.7km / 300km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành