Vũ Biện Thái Trung

Vũ Biện Thái Trung

(Trung Vũ)

Tổng số km đã chạy: 259km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Run for Vaccine 42km
Huy chương Ride safe, stay safe 150km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 42km
Huy chương Ride To Inspire 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 50.5km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 50.5km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 78.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 346.1km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 79.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride to inspire

Ride to inspire

 • Kết quả: 152.6km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành