JK

JK

(jk)

Thành tích

Huy chương Vượt lên chính mình

Huy chương chứng nhận Runner hoàn thành cự ly 60km

Huy chương Vượt lên chính mình
Huy chương Ride To Inspire 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

  • Kết quả: 61.1km / 60km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride to inspire

Ride to inspire

  • Kết quả: 194.4km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành