Lê Thành

Lê Thành

(Lê Thành)

Thành tích

Huy chương Run for Pride 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 100km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 100km
Huy chương Ride To Inspire 300km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 12.5km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 139.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 4.7km / 42km
 • Còn 37.3km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 139.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 139.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 157.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 75km / 100km
 • Còn 25km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 121.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride to inspire

Ride to inspire

 • Kết quả: 372.1km / 300km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành