Trần Đăng Khoa

Trần Đăng Khoa

(Khoa Tran)

Tổng số km đã chạy: 172km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Chạy để sáng tạo 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km
Huy chương Run for Vaccine 21km
Huy chương Ride To Inspire 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Xuân ấm cho em

Xuân ấm cho em

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Hoàn thành: Còn 42km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 44.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 50.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 43.6km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 100.6km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 10.4km / 150km
 • Còn 139.6km nữa
Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

 • Kết quả: 5.6km / 60km
 • Còn 54.4km nữa
Ride to inspire

Ride to inspire

 • Kết quả: 178.5km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành