Trịnh Quang Nghĩa

Trịnh Quang Nghĩa

(Nghĩa Trịnh Quang)

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 1000km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 1000km

Huy chương Ride safe, stay safe 1000km
Huy chương Ride To Inspire 500km

Đã tham gia cuộc đua:

Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 1534km / 1000km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 8.7km / 42km
  • Còn 33.3km nữa
Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

  • Kết quả: 38km / 60km
  • Còn 22km nữa
Ride to inspire

Ride to inspire

  • Kết quả: 521.7km / 500km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành