Tran Van Khanh

Tran Van Khanh

(KhanhTV)

Tổng số km đã chạy: 222km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km
Huy chương Thương Về Miền Trung 20km
Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Ride To Inspire 150km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 63.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 155.5km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 24.4km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 5.2km / 50km
 • Còn 44.8km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 114.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 36.5km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 21.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 10.2km / 20km
 • Còn 9.8km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 7.9km / 14km
 • Còn 6.1km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 500km
 • Còn 500km nữa
Ride to inspire

Ride to inspire

 • Kết quả: 222.2km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành