Võ Diệm

Võ Diệm

(Võ Diệm)

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 20.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

  • Kết quả: 20.8km / 60km
  • Còn 39.2km nữa
Ride to inspire

Ride to inspire

  • Kết quả: 112.3km / 1000km
  • Còn 887.7km nữa