Phan Công Thái

Phan Công Thái

(Phan Thái)

Tổng số km đã chạy: 2479km

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 1000km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 1000km

Huy chương Ride safe, stay safe 1000km
Huy chương Ride To Inspire 1000km

Đã tham gia cuộc đua:

Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 1374.1km / 1000km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride to inspire

Ride to inspire

  • Kết quả: 1105.2km / 1000km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành