Hoàng Văn Thiên

Hoàng Văn Thiên

(HOANGTHIEN)

Tổng số km đã chạy: 208km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Ride To Inspire 300km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 142.9km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 104.2km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

  • Kết quả: 21.3km / 60km
  • Còn 38.7km nữa
Ride to inspire

Ride to inspire

  • Kết quả: 398.3km / 300km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành