Lê Quang Tuấn

Lê Quang Tuấn

(Tuan LQ)

Tổng số km đã chạy: 240km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 21km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 27.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 40.8km / 14km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 20.8km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 13.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 16.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 68.1km / 36km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 29.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 28.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 99.8km / 150km
 • Còn 50.2km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 30.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

 • Kết quả: 24.1km / 60km
 • Còn 35.9km nữa
Ride to inspire

Ride to inspire

 • Kết quả: 199.4km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành