Thanh Tu Nguyen

Thanh Tu Nguyen

(Thanh Tu)

Tổng số km đã chạy: 302km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km
Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 100km
Huy chương Ride To Inspire 300km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 113.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 43km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 55.8km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 129.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 300km
 • Còn 300km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 103.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride to inspire

Ride to inspire

 • Kết quả: 301.6km / 300km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành