Nguyễn Thị Mỹ Phương

Nguyễn Thị Mỹ Phương

(Phuong MeChiDai)

Tổng số km đã chạy: 187km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Vaccine 10km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 110.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 76.3km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành