Ngô Văn Đội

Ngô Văn Đội

(Ngô Văn Đội )

Tổng số km đã chạy: 266km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 59.2km / 100km
  • Còn 40.8km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 112.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 88.1km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành