Khuat pham the hoat

Khuat pham the hoat

(Thế Hoạt)

Thành tích

Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Huy chương chứng nhận Runner hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 78.1km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành