TẠ HOÀNG GIANG

TẠ HOÀNG GIANG

(Tạ Hoàng Giang)

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 500km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 500km

Huy chương Ride safe, stay safe 500km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 10km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 25.7km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 527.9km / 500km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 10.9km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành