Trương Anh Đức

Trương Anh Đức

(Anh Đức)

Tổng số km đã chạy: 112km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 102km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 98.9km / 100km
 • Còn 1.1km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 43.5km / 150km
 • Còn 106.5km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 109.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 34.7km / 100km
 • Còn 65.3km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 100.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 49.1km / 100km
 • Còn 50.9km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 101.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 131.5km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 45.9km / 150km
 • Còn 104.1km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 83km / 100km
 • Còn 17km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 100.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành